top of page
Terapeuttihelsinki.jpg

Anne Ilmoni

Logoterapeutti LTI®

Olen ollut yrittäjänä melkein koko ikäni. Palkitsevinta ei ole ollut pelkästään työssä onnistumiset vaan se yhteys minkä olen pystynyt luomaan ihmisten kohtaamisissa.

 

Olen ollut aina utelias ja etsinyt eri polkuja ihmisten mielenmaisemiin sekä vastauksia siihen, miten voisin parhaiten auttaa ihmisiä heidän haasteissaan. Logoterapian avulla pystyin ymmärtämään, kuinka voin parhaiten auttaa muita. Elämän voimaa minulle antaa työni lisäksi läheiset ihmissuhteet, luonto, jooga ja uusien asioiden tutkiminen.

Minun Lähestymistapani

Huoneeseeni on matala kynnys. Istutaan alas, mietitään rauhassa mikä mielestäsi ei ole kohdallaan, mitä toivot tai mitä ehkä olet vailla. Sinun ei tarvitse sitoutua pitkäaikaiseen hoitoon. Kartoitetaan sinun tarpeesi ja edetään pienin askelin sinun polullesi.

Logoterapia on tarkoituskeskeinen terapiamuoto. Ero meidän ihmisten välillä ja voinnillamme riippuu siitä, miten suhtaudumme elämään ja miten käsittelemme kaikki ne haasteet, joita joudumme kohtaamaan. Mitä paremmin opit tuntemaan itsesi psyykkisenä, fyysisenä ja henkisenä kokonaisuutena, sitä helpompi on tehdä valintoja, jotka vievät lähemmäksi tarkoituksellista ja oman näköistä elämää.

Logoterapia

terapiahelsinki.jpg

Logoterapia on wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Etuliite logo tulee kreikan kielen sanasta logos, joka viittaa sekä henkeen että tarkoitukseen. Logoterapian perustana on oletus, että elämällä on aina tarkoitus. Logoterapian ihmiskuva on kolmiulotteinen. Ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkiseen ulottuvuuteen liityvät muun muassa vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen.

Logoterapian ajatusmaailma lohduttaa meitä. Sen metodit opettavat meitä ja antavat meille voimaa, selvitä elämän haasteista. Logoterapian kehittäjä, neurologi, psykiatri ja filosofian tohtori Viktor Emil Frankl (1905-1997), joutui kokemaan omien oppiensa voiman, natsien keskitysleirillä toisen maailmansodan aikana. Hän oli kehittänyt logoterapian ennen sotaa ja turvautui omiin oppeihinsa elämänsä pimeimpinä hetkinä.

 

Kaikilla on kyky kokea, että omalla elämällä on tarkoitus.

 

Logoterapia ei perustu lääkehoitoon, eikä sinua diagnosoida, eikä sinulla myöskään tarvitse olla diagnoosia.

Lisää logoterapiasta: http://www.logoterapia.fi/cmsms/index.php

bottom of page